Urządzenia pomiarowo-kontrolne

Do urządzeń pomiarowo-kontrolnych zaliczamy pirometry, które umożliwiają bezpieczny pomiar temperatury urządzeń w ciągłym ruchu lub znajdujących się w trudno dostępnych miejscach. Do tego grona zaliczamy również przyrządy do pomiaru drgań, osiowania oraz analizy stanu łożysk. Wśród urządzeń pomiarowo-kontrolnych znajdują się także te służące do ustawiania przekładni pasowych i łańcuchowych.

No items found.