Silniki wibracyjne

Silniki wibracyjne, nazywane także elektrowibratorami, są używane do wibracji różnych elementów w przemyśle. Przy ich pomocy możliwe jest wykonanie różnych operacji, takich jak oddzielanie, sortowanie, przemieszczanie oraz wypełnianie materiałów. Silniki wibracyjne składają się z kilku podstawowych elementów, w tym wirnika, stożka, wału oraz stojana z elektromagnesem. W celu uzyskania wibracji, wirnik jest przymocowany do wału, który porusza się wzdłuż osi i uderza w stożek. Następnie stożek przekazuje ruch do przedmiotów znajdujących się na jego powierzchni.

Silniki wibracyjne typ MVE

MVE Standard – standardowe silniki wibracyjne ogólnego przeznaczenia przeznaczone do przesiewania i transportu wibracyjnego, wspomagania opróżniania zsypów i silosów w wielu gałęziach przemysłu od spożywczego po ciężki. Dostępne z magazynu. MVE-E Increased Safety – silniki wibracyjne w wykonaniu dedykowanym do pracy w atmosferze niebezpiecznych gazów i pyłów, przeznaczone do przesiewania i transportowania wibracyjnego materiałów sypkich, wspomagania opróżniania zsypów i silosów we wszystkich gałęziach przemysłu, a zwłaszcza w górnictwie, przemyśle chemicznym i przetwórstwie żywności. MVE-D Explosion Proof – silniki wibracyjne w wykonaniu przeciwwybuchowym do pracy w atmosferze niebezpiecznych gazów i pyłów, w której występuje częsta ekspozycja silnika na czynnik niebezpieczny. Dedykowane są głównie dla przemysłu wydobywczego gazu i ropy naftowej oraz dla górnictwa. IMVE Micro – silniki ogólnego przeznaczenia do małych, laboratoryjnych aplikacji do podawania, przesiewania, wspomagania opróżniania. MVE-DC Direct Current – silniki wibracyjne przeznaczone głównie do wspomagania opróżniania zbiorników lub zsypów materiałów sypkich w miejscach gdzie wymagane jest napięcie bezpieczne oraz w pojazdach. W ofercie posiadamy pozostały asortyment silników wibracyjnych elektrycznych i pneumatycznych, młotków, buław i przetwornic napięcia i częstotlowiści produkcji OLI. Na zamówienie dostępne są silniki wykonania przeznaczonych do pracy w krajach poza UE i na innych kontynentach. Wszystkie silniki wibracyjne mają bezstopniową regulację mas wirujących. Jako dystrybutor posiadamy wsparcie techniczne producenta.

Sprawdź

Zastosowanie silników wibracyjnych

Elektrowibratory znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, w tym w produkcji żywności, górnictwie, farmacji, przemyśle chemicznym oraz materiałów budowlanych. Stosowane są także w urządzeniach laboratoryjnych do mieszania próbek oraz w rozdrabniaczach próbek do analizy.

Silniki wibracyjne - zasada działania

Wibracyjne silniki wykorzystują efekt elektromagnetyczny do generowania wibracji. Podczas pracy, silnik jest podłączony do źródła zasilania, a przepływ prądu indukuje pole elektromagnetyczne w stojanie. To pole przyciąga wirnik, który porusza się do stożka i przekazuje ruch do przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Ważne jest, aby prąd zasilający silnik był stały i o odpowiedniej wartości, co pozwoli uzyskać kontrolę nad siłą wibracji.

Silniki wibracyjne - prąd stały czy przemienny?

Wibracyjne silniki są produkowane w różnych rozmiarach i kształtach, w zależności od zastosowania. Mogą być napędzane prądem przemiennym lub stałym. Silniki z prądem przemiennym są bardziej ekonomiczne, ale wymagają stałego monitorowania podczas pracy, ponieważ są wrażliwe na wahania napięcia zasilania. Silniki z prądem stałym są bardziej kosztowne, ale dają większą kontrolę nad siłą wibracji oraz są mniej wrażliwe na naprężenia w sieci.

Zalety stosowanie silników wibracyjnych

Wibracyjne silniki są bardzo wydajne i ekonomiczne, ponieważ potrzebują niewielkiej ilości energii do generowania dużych sił wibracyjnych. Pozwala to na oszczędność energii oraz zwiększenie wydajności produkcji. Wibracyjne silniki są także łatwe w obsłudze i konserwacji, dzięki czemu mają długi czas życia.

Silniki wibracyjne - podsumowanie

Podsumowując, silniki wibracyjne, nazywane także elektrowibratorami, są bardzo przydatnymi urządzeniami w przemyśle. Są one wykorzystywane w różnych procesach, takich jak oddzielanie, sortowanie, przemieszczanie czy wypełnianie materiałów. Dzięki specjalnej konstrukcji i wykorzystaniu efektu elektromagnetycznego, silniki te są bardzo wydajne i ekonomiczne.