Koła pasowe

Zasadniczą częścią składową napędu pasowego są koła pasowe, zwane po prostu kołami rowkowymi. Podstawową normą normalizującą koła pasowe dla pasów pojedynczych jest międzynarodowa norma ISO 4183. Koła rowkowe dla wąskich pasów klinowych nadają się jednocześnie dla pasów transportowych klasycznych o tej samej szerokości podziałowej.

No items found.